Zajęcia grupowe


Mali Odkrywcy

zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od dwóch do trzech lat. Zajęcia mają na celu ogólnorozwojowe wspieranie rozwoju. Prowadzone są przez neurologopedę, terapeutę integracji sensorycznej Patrycję Bilińską i pedagoga specjalnego Jowitę Sierżęgę-Bester. W zajęciach uczestniczą dzieci ze swoimi rodzicami.

Odkrywcy

zajęcia grupowe wspierające rozwój dzieci w wieku 3-6 lat. Rodzice uczestniczą czynnie w zajęciach.

Arteterapia z elementami TUS

Zajęcia mają na celu rozwój społeczny dzieci poprzez zabawę sztuką. Grupy wiekowe 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat. Prowadząca: Jowita Sierżęga-Bester.

Trening ortograficzny

zajęcia utrwalające zasady ortografii. Maksymalna liczba osób w grupie – 4. Zajęcia mają formę gier i zabaw. Uczymy się w ruchu, stosujemy mnemotechniki. Prowadząca: Patrycja Bilińska

Uwaga !
Trwają zapisy na nowy rok szkolny