Zajęcia grupowe


Zajęcia sensoryczne

zajęcia w parach i trójkach. Dzieci dobieramy pod względem wieku i temperamentu. Stały nabór.

Logopedia w parach

Zajęcia logopedyczne w parach dla dzieci mających podobne trudności.

Arteterapia z elementami TUS

Zajęcia mają na celu rozwój społeczny dzieci poprzez zabawę sztuką. Zajęcia w grupach trzyosobowych.

Trening ortograficzny

zajęcia utrwalające zasady ortografii. Zajęcia mają formę gier i zabaw. Uczymy się w ruchu, stosujemy mnemotechniki.