WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to darmowe zajęcia dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie – wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Wymiar czasu zajęć: 6 godzin miesięcznie

Terapia: logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna (w tym Integracja Sensoryczna).

Zajęcia odbywają się także w soboty.

Szczegółowych informacji udziela Patrycja Bilińska, tel. 792055034.