Psycholog

Mgr Justyna Nawojska

Psycholog, mediator. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie wokół psychologii rozwojowej i psychologii rodziny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Pracuje głównie w obszarze problemów dotykających małe dzieci i ich rodziców, prowadzi także warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolach oraz ośrodkach zajmujących się wsparciem i terapią dzieci niepełnosprawnych. Jest w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie systemowym.
Zakres usług:
– diagnoza i terapia dzieci
– wczesne wspomaganie rozwoju
– terapia dzieci ze spektrum autyzmu
– warsztaty koncentracji uwagi
– konsultacje psychologiczne
– poradnictwo i wsparcie dla rodziców
– mediacje

mgr Anna Nosek-Rożek

„Nazywam się Anna Nosek-Rożek i moją pasją jest praca z dziećmi i ich rodzicami. Jestem absolwentką psychologii, ze specjalnością psychologia edukacji i komunikacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyłam wiele kursów dotyczących pracy z dziećmi mi. in: Roczny kurs Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym – I i II Etap”, oraz szkolenia dotyczące pracy z dzieckiem i rodziną dziecka niepełnosprawnego, a także szkolenie „Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców cz. I”. Swoją wiedzę i doświadczenie poszerzałam także na warsztatach dotyczących pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zakresu radzenia sobie z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży. Moje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi obejmuje pracę w: Hospicjum dla Dzieci, Ośrodku Wczesnej Interwencji, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Prywatnym Przedszkolu oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej”.