Pedagog specjalny

Jowita Sierżęga-Bester

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie – kierunek oligofrenopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – kierunek wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu edukacji i rewalidacji osób z autyzmem na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz trójstopniowy kurs Stosowanej  Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Jest uczestniczką wielu szkoleń z zakresu pracy z małym dzieckiem, a także wielu kursów, szkoleń i konferencji dotyczących terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako nauczyciel przedszkolny i terapeuta dzieci z autyzmem. Obecnie pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel wspomagający.

Zakres usług:

  • rozwijanie zabawy samodzielnej,
  • rozwijanie u dziecka świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej (rozwijanie orientacji zmysłowej, przestrzennej i kierunkowej),
  • rozwijanie umiejętności imitacji (naśladowania),
  • rozwijanie rysunku własnego,
  • usprawnianie funkcji motorycznych, głównie pracy rąk, m.in.: wypracowanie chwytu szczypcowego, kształtowanie umiejętności manipulowania przedmiotami, rozluźnianie mięśni, likwidowanie i zwalnianie napięć rąk, dłoni i palców, kształtowanie ruchów naprzemiennych rąk oraz wyrabianie koordynacji w pracy rąk,
  • wszelkie działania proaktywne, przygotowujące dziecko do nauki pisania lub poprawiające jego jakość – na pierwszy plan wysuwa się więc usprawnianie funkcji manualnych, tj. lepienie, stemplowanie, wydzieranie, wycinanie oraz umiejętności grafomotorycznych; w trakcie tych zadań terapeuta dba o prawidłowe wypracowanie i wykształcenie chwytu pisarskiego,
  • edukacja matematyczna,
  • ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji i pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej,
  • poprawa tempa uczenia się i zapamiętywania.
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów

W trakcie procesu terapeutycznego wyrównywane są braki i deficyty rozwojowe. Rozwijane są sfery, które wymagają stymulacji. Pierwsza wizyta to diagnoza, która pozwala na szybkie zaplanowanie procesu i określenie kierunku terapii. Zajęcia przygotowują dziecko do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej i szkolnej, pomagają poradzić sobie z już istniejącymi trudnościami w uczeniu tj. dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. Podczas terapii pedagogicznej rodzice otrzymują wskazówki, jak kreatywnie i mądrze bawić się ze swoim dzieckiem. Głównym zadaniem terapii  jest eliminowanie niepowodzeń przedszkolnych, szkolnych oraz niedopuszczenie do ich pojawienia się.

 

Umów wizytę:  tel. 792 055 034,