Neurologopeda

Patrycja Bilińska

Neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, doktorantka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (IV rok). Uczestniczka wielu kursów i warsztatów specjalistycznych, m.in. „Terapia niedyrektywna w pracy z dzieckiem z autyzmem”Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (I i II stopień), „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z ADHD”, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromottorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”. Doświadczenie zdobywała współpracując z przedszkolami, szkołami, ośrodkiem wczesnej interwencji, ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym, zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym i świetlicą terapeutyczną.

Co więcej: autorka bloga logopedycznego www.brzeczychrzaszcz.pl, pomysłodawczyni programu „Klub Świadomego Rodzica”, autorka książki „Raperki i raperzy – różnice w kreowaniu rzeczywistości”, twórczyni pomocy logopedycznych („Szumiące przygody”, wyd. Harmonia, zob. też autorski sklep). Lubi Tuwima, suszone pomidory, zapach rzeżuchy, a najbardziej — robić wszystko po swojemu

Patrycja Bilińska

Zakres usług:

  • konsultacje logopedyczne;
  • diagnoza i terapia wad mowy;
  • terapia afazji osób dorosłych (uwaga! konieczność wejścia po schodach)
  • stymulowanie rozwoju komunikacji małych dzieci;
  • wspieranie rozwoju komunikacji dzieci z niepełnoprawnością intelektualną w każdym stopniu;
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu;
  • wspomaganie rozwoju dzieci z problemami w nauce w oparciu o integrację odruchów (Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe); 
  • wdrażanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej;
  • diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej,
  • tworzenie zindywidualizowanych pomocy terapeutycznych.
 
Umów wizytę: tel. 792 055 034;